מרכז תמיכה לשירותך

חיבור לאפליקציה

יש לבצע חיבור לאפליקציה עם סיום התקנת מתג הדוד.
במקרה שמתג הדוד התנתק מהרשת הביתית או שהוחלפה סיסמא או שהחולף הנתב האלחוטי הביתי יש לאפס את הדוד באמצעות לחיצה ארוכה על כפתור ההפעלה עד להופעת הבהוב מהיר של הנורה ולבצע חיבור מחדש.